Tutkimus todistaa: Hevoset osaavat lukea ihmisten tunteita

Tuore tutkimus osoittaa, että hevoset reagoivat ihmisten tunnetiloihin.

hevonen
Kuva: Shutterstock

Hevoset ovat kiehtovia eläimiä ja varsinaisia sydänten sulattajia. Nyt tuore tutkimus on paljastanut, että nämä majesteettiset eläimet pystyvät erottamaan ihmisen ilon ja surun kasvojen liikkeistä ja äänensävyistä.

Lue myös:

Turun yliopiston tuoreessa tiedotteessa kerrotaan, että hevoset näyttävät olevan erityisen kiinnostuneita iloisista ilmeistä ja innostuvat kuullessaan iloista ääntä.

Kansainväliseen tutkimusryhmään kuului asiantuntijoita Turun yliopistosta, Ranskan kansallisesta maatalouden, ruoan ja ympäristön tutkimuslaitoksesta INRAE:sta sekä Ranskan Toursin yliopistosta.

Yhdessä he ovat valottaneet hevosten kykyä tulkita ihmisen tunteita.

Tutkimuksessa tarkkailtiin ja analysoitiin hevosten käyttäytymistä, kun niille näytettiin ihmisten kasvoja ja ääniä, jotka ilmaisivat iloa tai surua. Myös hevosten sydämen sykettä mitattiin kokeen aikana.

Hevoset asetettiin tilanteeseen, jossa niiden eteen tuotiin kaksi näyttöä. Toisella näytöllä oli iloista ja toisella surullista ilmettä ilmentävät kasvot. Samanaikaisesti soitettiin ääni, joka ilmaisi joko iloa tai surua.

Ensimmäinen reaktio paljasti, että hevoset kykenevät yhdistämään iloiset ja surulliset kasvot sekä äänen.

Havaittiin myös, että hevoset kiinnittivät erityistä huomiota iloista ilmettä kuvaavaan näyttöön. Ne tarkkailivat iloista kuvaa pidempään ja useammin. Lisäksi niiden sydämen syke nousi enemmän, kun kuultu ääni ilmaisi iloa.

Tämä viittaa siihen, että hevoset reagoivat iloisiin ääniin korkeammalla vireystilalla.

Vaikka tutkimus toi esille mielenkiintoisia tuloksia, tutkijat korostavat, että lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää tarkemmin, miten hevoset havaitsevat ihmisen surun ja miten se vaikuttaa niiden käyttäytymiseen.

Jatkossa he aikovat selvittää, pystyvätkö hevoset tunnistamaan ihmisen surun muiden negatiivisten tunteiden joukosta ja miten ihmisen surulliset ilmeet vaikuttavat hevosten reaktioihin.

Tämä tutkimus syventää ymmärrystämme näistä herkistä ja älykkäistä eläimistä, joilla on kyky tulkita ihmisen tunnetiloja.