Tutkimus: Koira vaikuttaa positiivisesti ihmisen terveyteen myös vanhalla iällä – kissat eivät

Koirat ovat tunnetusti ihmisen paras ystävä. Mutta uusi japanilaistutkimus osoittaa nyt, että ne pitävät meidät lisäksi paremmassa kunnossa aivan fyysisestikin, raportoi Duodecim.

– Koiranomistajat näyttäisivät pysyvän fyysisesti muita paremmassa kunnossa vielä 70-vuotiaana, tuore japanilaistutkimus osoittaa. Kissalla ei ole samanlaista vaikutusta, sivustolla todetaan.

Koiranomistajilla todettiin puolet epätodennäköisemmin fyysisen tai kognitiivisen toimintakyvyn huomattava heikentyminen kuin samanikäisillä, joilla ei ole koiraa, todetaan PLoS ONE -lehdessä julkaistujen tulosten perusteella.

Liikunta vaikuttaa

Aiemmissa tutkimuksissa koiranomistajien on havaittu muun muassa sairastuvan sydän- ja verisuonitauteihin muita harvemmin ja pärjäävän paremmin myös sairastumisen jälkeen.

Tähän vaikuttaa varmasti osaltaan se, että koiranomistajat ovat usein fyysisesti aktiivisia, minkä lisäksi heillä on enemmän sosiaalisia kontakteja kuin niillä ikätovereillaan, joilla ei koiraa ole.

Foto: Shutterstock